Головна сторінка Інтернет-ресурси 24 червня 2017
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Червень 2017
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Інформація для підприємств, установ організаційІнформація для підприємств, установ і організацій з найбільш актуальних (поширених) питань у сфері податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку
29.04.2011 | 11:06 | Міністерство фінансів України версія для друку

з/п

Запитання

Відповідь

1.

Щодо організації навчання відповідальних працівників суб’єктів фінансового моніторингу.

Навчання проводиться на базі Державного навчального закладу післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» - Державної служби фінансового моніторингу України в порядку установленому наказом Держфінмоніторингу від 19.07.2010 № 113 та з урахуванням листа Мінфіну від 25.11.2010 № 31-43000-10-13/32442.

Пунктом 6 Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, від 05.04.2011 № 454/19192 зареєстрованого Міністерством юстиції України визначено, що оволодіти курсом навчання та отримати свідоцтво про навчання відповідальні працівники, крім ДНЗПО «Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу», можуть у Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» та у будь-яких навчальних закладах, які мають ліцензію для провадження діяльності з надання освітніх послуг та уклали договір про співробітництво з питань навчання та підвищення кваліфікації відповідальних працівників Мінфіном.

За інформацією щодо формування груп фахівців для навчання на базі Академії, звертатися до завідувача Навчально-методичного центру – Мостового Олександра Івановича (тел..: 277-5130; e-mail: nmcmfu@i.ua)

2.

В минулі бюджетні періоди (до 01.01.2011 року) плата за видачу ліцензій та сертифікатів зараховувалась до доходів загального фонду державного бюджету за кодом бюджетної класифікації 14060200 «Плата за видачу ліцензій та сертифікатів».

Згідно із наказом Державного казначейства України від 21.01.2011 №9 код бюджетної класифікації 14060200 виключено.

Який порядок зарахування плати за видачу ліцензій та сертифікатів у 2011 році?

У 2011 році плата за ліцензії та сертифікати сплачується до місцевих бюджетів згідно статей 64 та 66 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI.

Відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11, плата за ліцензії та сертифікати обліковується за кодом 22011800 (до 01.01.2011 код 14060200).

 

3.

Як відобразити в бухгалтерському обліку операції по створенню фонду матеріального заохочення на державному підприємстві?

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами), облік забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії, які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконали роботу, що надає їм право на отримання таких виплат у майбутньому, ведеться на субрахунку 477 «Забезпечення матеріального заохочення» рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213, облік розподілу прибутку підприємств державного, комунального секторів економіки на матеріальне заохочення відображається за дебетом рахунків обліку витрат операційної діяльності і кредитом субрахунку 477 «Забезпечення матеріального заохочення». Сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до фінансового плану, відображається за дебетом субрахунку 477 і кредитом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою».

4.

Чи можливо відносити фінансові витрати по зобов’язанням, що виникли до набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 24.09.2010 № 1085 на витрати періоду, в якому вони були понесені? Чи можна класифікувати основний засіб, що придбавається з відстрочкою поставки більш ніж на 3 місяці, як кваліфікаційний актив?

Методологічні засади формування інформації про фінансові витрати визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415 (далі – Положення).

Відповідно до змін, внесених до Положення наказом Міністерства фінансів України від 24.09.2010 № 1085, який набув чинності з 01.01.2011, фінансові витрати визнаються юридичними особами витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов’язаннями), крім фінансових витрат, які капіталізуються (ця вимога не поширюється на суб’єктів малого підприємництва).

Таким чином, капіталізації підлягають фінансові витрати, пов’язані із створенням кваліфікаційного активу, до 01.01.2011 відповідно до облікової політики підприємства, а з 01.01.2011 підприємства (крім суб’єктів малого підприємництва) в обов’язковому порядку капіталізують фінансові витрати, пов’язані із створенням кваліфікаційного активу, до моменту введення його в експлуатацію (завершення створення).

Відповідно до пункту 3 Положення кваліфікаційним активом є актив, який обов’язково потребує суттєвого часу для його створення. Тобто критерієм визнання активу кваліфікаційним є період створення, а не строки поставки, як зазначено у зверненні.

Згідно з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2010 № 1300, при створенні кваліфікаційного активу суттєвим вважається час, який становить більше, ніж 3 місяці.

5.

Чи повинна частина чистого прибутку, спрямована підприємством на матеріальне заохочення та облікована на субрахунку 477 «Забезпечення матеріального заохочення», використовуватися для нарахування на суми винагороди працівникам, допомоги, премії тощо, а саме: податки на матеріальні заохочення, єдиний соціальний внесок та інші нарахування, пов’язані з цими виплатами?

 

Порядок відображення в бухгалтерському обліку спрямування державними та комунальними підприємствами коштів на матеріальне заохочення визначено пунктом 1.2 пункту 1 розділу IV Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213. Сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до фінансового плану, відображається за дебетом субрахунку 477 «Забезпечення матеріального заохочення» і кредитом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою».

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання, на дату балансу.

Таким чином, створення забезпечення виплат працівникам, на які відповідно до законодавства нараховуються податки та обов’язкові платежі, має включати суми, необхідні для погашення відповідних зобов’язань.

6.

Щодо збереження в Податковому кодексі України діючої спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Відповідно до підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України збережено діючий порядок оподаткування суб’єктів малого підприємництва, визначений Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

При цьому, платниками єдиного податку (юридичними та фізичними особами) до відповідного бюджету сплачується лише частина суми єдиного податку, а саме 43% від суми єдиного податку.

Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється платниками єдиного податку у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Таким чином, з набранням чинності Податковим кодексом України для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб умови оподаткування єдиним податком залишились незмінними.

7.

Щодо сплати внесків до Пенсійного фонду у складі єдиного податку.

Відносини, що виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування регулюються, виключно, Основами законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Законом України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Згідно із положеннями Закону України № 2464 єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.

З огляду на це, сума страхових внесків не може включатись до складу єдиного податку, який згідно із положеннями Податкового кодексу України є місцевим податком.

8.

Передбачення в Податковому кодексі права на відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків та здійснення обліку фізичних осіб лише під власним ім’ям, прізвищем, по батькові шляхом паперового документообігу без внесення відомостей до електронного реєстру.

В Податковому кодексі України від 02.12.2010 р. № 2755-VI запроваджено облік всіх фізичних осіб – платників податків без використання ідентифікаційних номерів. Для обліку фізичних осіб – платників податків використовується реєстраційний номер облікової картки – документа, який фізична особа подає для реєстрації платником податків.

Крім того, Податковим кодексом передбачено альтернативну форму обліку фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки, та ведення обліку зазначених осіб за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером паспорта в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Такі положення дозволять залишити право фізичних осіб через релігійні переконання відмовлятись від реєстраційного номеру облікової картки та здійснювати платежі без реєстраційного номеру облікової картки.

Слід також зазначити, що законодавство країн Європи не містить положень або будь-яких виключень, які б давали можливість фізичним особам, які зобов’язані сплачувати податки, відмовлятись від податкових номерів за релігійними або іншими переконаннями. Єдине виключення містить законодавство Греції для монахів монастирів, що знаходяться на спеціальній території – горі Афон і автоматично отримують грецьке громадянство, але не сплачують податків та не підпадають під дію відповідного закону, тобто реєстраційні номери облікових карток їм не присвоюються.

Отже, Україна є єдиною країною, законодавство якої містить винятки щодо обліку доходів, податків та платників податків за ознаками релігійних переконань.

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100