Головна сторінка Інтернет-ресурси 24 червня 2017
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Червень 2017
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Інформація для підприємств, установ організаційІнформація для підприємств, установ і організацій з найбільш актуальних (поширених) питань у сфері органів державного управління
29.04.2011 | 18:42 | Міністерство фінансів України версія для друку

Запитання

Відповідь

1

Що змінилося у оплаті видатків на відрядження для працівників бюджетних підприємств з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.11 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (далі – Постанова)?

 

Постанову прийнято на виконання підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України. При цьому, постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» даною Постановою визнається такою, що втратила чинність.

У порівнянні з постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 в Постанові дещо змінено порядок відшкодування витрат на відрядження для державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, зокрема, уточнюється і розширюється перелік витрат, які включаються до складу витрат на відрядження.

Також згідно з Постановою відрядженому працівнику з дозволу керівника можуть відшкодовуватись витрати на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 керівник міг дати дозвіл на перевезення до 30 кілограмів багажу понад кількість багажу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник).

Також зазначеною постановою встановлюється, що особливості направлення у відрядження працівників дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні, визначаються Міністерством закордонних справ за погодженням з Міністерством фінансів.

 

2

Чи були збільшені граничні суми витрат на відрядження в Україні та за межами України? Як саме?

 

У зв’язку із зменшенням поточних видатків на утримання бюджетних установ суми добових витрат та граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу для державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, залишено без змін.

 

3

Чи було змінено перелік витрат, які дозволяється відшкодовувати під час відрядження? Як саме?

 

Пунктом 7 Постанови порівняно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 уточнюється і розширюється перелік витрат, які включаються до складу витрат на відрядження. Так, відрядженим працівникам будуть також відшкодовуватись:

- витрати на бронювання транспортних квитків, а також витрати на проїзд за місцем відрядження на орендованому транспорті;

- витрати на оплату вартості страхового поліса життя або здоров’я відрядженого працівника або його цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу) за наявності оригіналу такого поліса з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до якої відряджається працівник, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;

- витрати на оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), на обов’язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження.

 

4

Чи необхідно працівникам підприємств недержавної форми власності керуватись положеннями наказу Міністерства фінансів від 17.03.11 № 362 «Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»?

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів від 17.03.11 № 362 Інструкцію про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджену наказом Міністерства фінансів від 13.03.98 № 59, викладено в новій редакції (далі – Інструкція).

Норми зазначеної Інструкції визначають порядок направлення у відрядження та відшкодування витрат, понесених у зв’язку з таким відрядженням, виключно для державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

5

Які документи і у які строки відряджений працівник має надати у бухгалтерію підприємства для підтвердження витрат, понесених у відрядженні?

 

Виходячи з норм Податкового кодексу України в Інструкції визначено нові терміни подання звіту про використання коштів, наданих на відрядження.

Так, згідно з Інструкцією після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження.

У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи).

У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з'ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Разом із звітом подаються документи в оригіналі, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, а саме: транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції), у тому числі електронні квитки за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунки, отримані з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхові поліси тощо.

Інструкція також містить перелік документів, на підставі яких здійснюється відшкодування витрат на придбання електронного авіаквитка.

Витрати, понесені у зв'язку з відрядженням, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), працівникові не відшкодовуються.

 

 

6

Як буде підвищуватися розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 2011 році та як планується підвищити його у 2012 році.

 

В розрахунках до Державного бюджету України на 2011 рік враховано підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін 2011 року.

В поточному році вже двічі рішеннями Уряду було підвищено розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС, а саме з 1 січня він був встановлений у розмірі 613 гривень, а з 1 квітня – 625 гривень на місяць.

Слід зазначити, що відповідно до доручення Кабінету Міністрів України опрацьовується питання щодо підвищення з 1 липня 2011 року посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 10 гривень.

Що стосується підвищення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС у 2012 році, то відповідно до норм Генеральної угоди на 2010 − 2012 роки передбачається збільшувати з 2012 року посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС не менше ніж на  найбільший відсоток із таких показників: прогнозний індекс споживчих цін у попередньому році, прогнозний індекс споживчих цін на плановий рік, прогнозне збільшення доходів зведеного бюджету планового року.

Таким чином, при формуванні показників проекту Державного бюджету на 2012 рік та наступні роки будуть враховуватись зазначені параметри.

Тобто, Урядом постійно проводиться робота щодо підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери.

 

 

7

Чи планується підвищення заробітної плати державних службовців?

 

впорядкування умов оплати праці працівників державних та інших органів, а також підвищення рівня їх оплати праці дійсно є нагальним.

Однак, обмеженість фінансових ресурсів не дозволяє в найкоротший термін вирішити цю проблему.

Слід зазначити, що умови оплати праці, затверджені рішенням Уряду для цих працівників дозволяють виплачувати їм заробітну плату у розмірах, що значно перевищують розмір мінімальної заробітної плати, а також дозволяють забезпечувати диференціацію в оплаті праці вказаних працівників.

В даний час поряд з реформуванням центральних органів виконавчої влади реалізовуються заходи щодо реформування місцевих органів виконавчої влади та системи державного управління на регіональному рівні, які передбачають, зокрема, децентралізацію повноважень органів виконавчої влади.

Тому, питання щодо підвищення рівня заробітної плати працівників органів місцевого самоврядування має бути розглянуто після завершення заходів з проведення вказаних реформ з урахуванням стану соціально-економічного розвитку країни та фінансових можливостей бюджету.

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100