Головна сторінка Інтернет-ресурси 24 червня 2017
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Червень 2017
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Бухгалтерський облік  »  Міжнародні стандарти фінансової звітностіМіжнародні стандарти фінансової звітності
09.02.2015 | 18:22 | версія для друку

Міжнародні стандарти фінансової звітності

(версія перекладу українською мовою – 2014 рік)

 

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2015 року.

 

 

__________________

 

 

ДОДАТОК

до Угоди про відмову від авторських прав

на обмежених територіях

(між Фондом Комітету з Міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку і Міністерством фінансів України)

 

Ці Стандарти ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Авторське право на міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації РМСБО має Фонд з міжнародних стандартів фінансової звітностіМСФЗ).  Текст, що міститься у цьому документі, може бути змінений задля сприяння його прийняття у відповідності з національним законодавством. Затверджений текст міжнародних стандартів фінансової звітності та інших публікацій ФМСФЗ є текст англійською мовою, примірники якого можна отримати від ФМСФЗ.  З питань публікацій та авторських прав звертайтеся за адресою:

Департамент з питань публікацій ФМСФЗ, Кеннон Стріт 30, Лондон EC4M 6XH, Сполучене Королівство.  Телефон:  +44 (0)20 7246 6410  Факс: +44 (0)20 7246 6411. Веб-сайт: http://www.ifrs.org/.

ФМСФЗ відмовився від права відстоювати свої авторські права на вищезазначені матеріали на території України, за винятком тих випадків, коли на це є згода суверена. ФМСФЗ залишає за собою всі права за межами вищезгаданої території. 

__________________

 

These Standards are based on the International Financial Reporting Standards and other International Accounting Standards Board (IASB) publications. International Financial Reporting Standards and other IASB publications are copyright of the International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).  The text contained in this document may have been amended to facilitate its adoption in accordance with National Law. The approved text of International Financial Reporting Standards and other IASB Publications is the text that is published by the IASCF in English, copies of which may be obtained from IASCF.  Please address publications and copyright matters to:

IASCF Publications Department, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.   Telephone:  +44 (0)20 7246 6410  Fax:  +44 (0)20 7246 6411 Web: www.iasb.org.

IASCF has waived the right to assert its copyright in the above materials in the territory of Ukraine except with sovereign consent. The IASCF reserves all rights outside of the aforementioned territory.

___________________

 

 

Склад Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2013 № 20

______________________

 

Концептуальна основа фінансової звітності

 ЗМІСТ*

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності

МСФЗ 1

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

МСФЗ 2

Платіж на основі акцій

МСФЗ 3

Об’єднання бізнесу

МСФЗ 4

Страхові контракти

МСФЗ 5

Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

МСФЗ 6

Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

МСФЗ 7

Фінансові інструменти: розкриття інформації

МСФЗ 8

Операційні сегменти

МСФЗ 9

Фінансові інструменти

МСФЗ 10

Консолідована фінансова звітність

МСФЗ 11

Спільна діяльність

МСФЗ 12

Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання

МСФЗ 13

Оцінка справедливої вартості

МСФЗ 14

Відстрочені рахунки тарифного регулювання

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСБО 1

Подання фінансової звітності

МСБО 2

Запаси

МСБО 7

Звіт про рух грошових коштів

МСБО 8

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10

Події після звітного періоду

МСБО 11

Будівельні контракти

МСБО 12

Податки на прибуток

МСБО 16

Основні засоби

МСБО 17

Оренда

МСБО 18

Дохід

МСБО 19

Виплати працівникам

МСБО 20

Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

МСБО 21

Вплив змін валютних курсів

МСБО 23

Витрати на позики

МСБО 24

Розкриття інформації про зв’язані сторони

МСБО 26

Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

МСБО 27

Консолідована та окрема фінансова звітність

МСБО 28

Інвестиції в асоційовані підприємства

МСБО 29

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

МСБО 32

Фінансові інструменти: подання

МСБО 33

Прибуток на акцію

МСБО 34

Проміжна фінансова звітність

МСБО 36

Зменшення корисності активів

МСБО 37

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи

МСБО 38

Нематеріальні активи

МСБО 39 **

Фінансові інструменти: визнання та оцінка

МСБО 39 ***

Фінансові інструменти: визнання та оцінка

МСБО 40

Інвестиційна нерухомість

МСБО 41

Сільське господарство

Тлумачення

КТМФЗ 1

Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях

КТМФЗ 2

Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти

КТМФЗ 4

Визначення, чи містить угода оренду

КТМФЗ 5

Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію

КТМФЗ 6

Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання

КТМФЗ 7

Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

КТМФЗ 10

Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності

КТМФЗ 12

Послуги за угодами про концесію

КТМФЗ 13

Програми лояльності клієнта

КТМФЗ 14

МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія

КТМФЗ 15

Угоди про будівництво обєктів нерухомості

КТМФЗ 16

Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю

КТМФЗ 17

Виплати негрошових активів власникам

КТМФЗ 18

Передачі активів від клієнтів

КТМФЗ 19

Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу

КТМФЗ 20

Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі

КТМФЗ 21

Обов’язкові платежі

ПКТ-7

Введення євро

ПКТ-10

Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю

ПКТ-15

Операційна оренда: заохочення

ПКТ-25

Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів

ПКТ-27

Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду

ПКТ-29

Угоди про концесію послуг: розкриття інформації

ПКТ-31

Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами

ПКТ-32

Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

 

_________________

*Матеріали відкриваються у форматі PDF.

**Для підприємств, які застосовують МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

*** Для підприємств, які не застосовують МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

 

Архів міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 1 січня 2014 року

Архів міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 1 січня 2013 року

Архів міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 1 січня 2012 року

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100